Modeli

 

Industrijska elektronika

Automatizacijom industrijskih procesa povećava se efikasnost, produktivnost, sigurnost i preciznost na mašinama i proizvodnim linijama, dok se nepouzdan ljudski faktor svodi na minimum.

Uvođenjem Programabilnih Logičkih Kontrolera (PLC) i senzora koji vrše razne operacije brže i efikasnije od čoveka i bez umora i greške nadziru proizvodnju u deliću sekunde sa veoma velikom preciznošću, potreba za čovekovim praćenjem proizvodnog procesa je sve manja.

Tipične primene kontrolera su:
- agroindustrija
- drvna industrija
- duvanska industrija
- građevinska industrija
- hemijska industrija

- mašinska industrija
- metalska industrija
- prehrambrena industrija
- proizvodnja proizvoda od plastike
- rudarska industrija
- vodovod i kanalizacijaAgroindustrija
Automatizacija plastenika je jedna od osnovnih stvari u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda. Sa automatizacijom se dobija veća sigurnost u proizvodnji, veći prinosi i bolji kvalitet proizvoda. Pod automatizacijom plastenika se podrazumeva regulacija temperature i vlage plastenika, kombinacijom otvaranja i zatvaranja ventilacije prozora ili vrata, regulisanjem rada kotlova za grejanje i detekcijom kiše i jačine vetra.
Automatizacijom navodnjavanja u plasteniku koja je uskladjena potrebnim doziranjem djubriva za prehranu biljaka dobijamo sigurnost u rastu i razvoju biljaka. Kontrolisanim ubacivanjem CO2 takođe se pospešuje rast biljaka i ubrzavanja sazrevanje ploda.
Takodje je moguće uvođenje automatizacije za ishranu i pojenje stoke.
Praćenjem ovih parametara u proizvodnji i povezivanjem sa PLC kontrolerom moguće je dodatno smanjiti potrebu za fizičkim radom. Nazad...

Drvna industrija. Primena automatizacije u drvnoj industriji se odnosi na rezanje, sušenje i finalnu obradu drveta.
Prvi korak u obradi sirove građe je rezanje. Automatizacija rezanja se vrši pomoću enkodera i PLC kontrolera pomoću kojih se zadaju željenje dimenzije proizvoda.
Primena u sušarama svodi se na regulaciju temperature i vlage pri sušenju građe. Uvođenjem i pravilnim postavljanjem senzora i povezivanjem sa PLC kontrolerima dobija se ujednačenost pri sušenju građe.
Finalna obrada drveta podrazumeva proizvodnju velikog asortimana komadnih delova. Primena automatizacije je specifična za svaki proizvod i mašinu posebno. Nazad...

Duvanska industrija Nazad...

Građevinska industrija. U ciglanama i cementarama najbitnija je regulacija temperature i podešavanje brzine transportnih sistema. Nazad...

Hemijska industrija zahteva kombinovanje različitih sirovina i njihovo mešanje u mikser. Automatizacijom se postiže preciznost u dodavanju sirovina. Nazad...

Mašinska industrija. Ugrađivanje upravljačkih sistema na nove ili remontovane mašine. Nazad...

Metalska industrija. Upravljanje i regulacija metalurških procesa (npr. sinterovanja), upravljanje pećima (regulacija temperature) i sl. Nazad...

Prehrambrena industrija: upravljanje procesom proizvodnje prehrambenih proizvoda (npr. pekare, mlekare i proizvodnja voćnih sokova).
Pekare zahtevaju regulaciju temperature i vlage prilikom razvijanja testa , podešavanje temperature peći i brzine kretanja transportinh traka.
Mlekare zahtevaju regulaciju temperature, automatsko doziranje i pakovanje. Regulacija temperatura u pasteru, memorijska akvizicija vremena i dužine pasterizacije.
Silosi zahtevaju merenje i regulaciju vlage.
Automatizacija omogućava veliku preciznost i kontrolu kvaliteta izuzetno bitnu u prehrambrenoj industriji. Nazad...

Proizvodnja proizvoda od plastike zahteva automatsko otvaranje i zatvaranje kalupa pri izradi gotovih proizvoda Nazad...

Rudarska industrija Nazad...

Vodovod i kanalizacija Nazad...